Fundacja realizuje projekt „To dla nas ważne, co robi samorząd”, w ramach którego obserwujemy działania samorządu powiatowego i miejskiego w Stargardzie.

W ramach projektu przygotowaliśmy i aktualizujemy stronę o radnych powiatowych i miejskich gdzie można znaleźć informacje o ich działaniach i dotychczasowej pracy. Informacje są dostępne na stronie:

http://sbipo.fmilon.pl w zakładce Nasi Radni.

Obecnie wysłaliśmy do radnych miejskich i powiatowych pisma z zapytaniami dotyczącymi ich pracy. Mam nadzieję, że nam odpiszą. Jak nie odpiszą to sami ocenimy ich pracę, co zostanie odpowiednio opisane w ich zakładkach.

Projekt obejmuje również „badanie” sprawności dostępu do informacji publicznej w spółkach miejskich. Przepisy ustawy o informacji publicznej wskazują na obowiązek prowadzenia BIP przez spółki z czym jest u nas kiepsko. Myślę, że szczególnie ważna jest sytuacja finansowa spółek gdyż mogą one zaciągać zobowiązania i prowadzić inwestycje a tym samym zwiększać lokalny dług publiczny. Jedyne finansowe informacje o spółkach to sprawozdania przyjmowane przez Radę.

Nasze działania obejmą również inne obszary funkcjonowania samorządu o czym niedługo będziemy pisali.

Obecnie analizujemy sytuację w oświacie, służbie zdrowia, lokalnym rynku pracy oraz służby komunalne. Będziemy o tym pisali w najbliższym czasie.

Projekt obejmuje również analizę wskaźników ogólnych dotyczących powiatu i miasta: demografia, dochody, zarobki itp., czym chcemy zobrazować długofalową sytuację u nas i perspektywy rozwoju lub „zwijania się”.

Nasz zespół zadaniowy przejdzie szkolenie, na którym zastanowimy się nad dalszymi działaniami.

Projekt „To dla nas ważne, co robi samorząd” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w kwocie 98 180 zł.

Tomasz Sobolewski