Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na jeden rok na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Ceny i  stawki opłat określone w  taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków. Przeciętne wydatki na wodę wynosiły w ubiegłym roku niewiele ponad 28 zł miesięcznie na osobę - podaje GUS. Czteroosobowa rodzina płaci zaś rocznie na ten cel ok. 1152 zł. Oznacza to, że dla przeciętnie zarabiającej rodziny, wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę pozostają istotną pozycją w portfelu.
 


Cena wody 2011-2015 (netto PLN / m3)
 

Szczęśliwie, mieszkańcy Stargardu nie mogą narzekać na ceny wody, ani na jej jakość. Jedynym mankamentem jest względnie duża twardość - Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. dopuszczalna wartość twardości ogólnej wody powinna mieścić się w granicach 30 - 500 mg CaCO3/l.  Twardość naszej ”stargardzianki” utrzymuje się w przedziale 350-370 mg CaCO3/l, co plasuje ją w przedziale właściwym dla wody twardej. Dodatkowo, wartość pH na poziomie 7,7 wskazuje na jej odczyn nieznacznie alkaliczny.